Rekisteriseloste

Yrittäjien Koulutuskeskus / Webinaareja.fi markkinointi- ja kontaktirekisterin
tietosuojaseloste

Päivitetty 4.3.2021

Rekisterin pitäjä
Yrittäjien Koulutuskeskus Oy (Y-tunnus 0702977-0) Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki. Puhelin 09-696 2950

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen olli.kalmari (at) yritysakatemia.fi

Rekisterin nimi
Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n markkinointi- ja kontaktirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Markkinointi- ja kontaktirekisterin tarkoituksena on Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n tuotteiden, palvelujen ja tapahtumien markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Rekisterin tietosisältö
Keräämme henkilöiden nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Puhelinnumero
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen esim. koulutuksiin, kilpailuihin ja tapahtumiin
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n verkkosivuilta (yhteydenotto- ja ilmoittautumislomakkeet ym. Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, tapahtumat, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne. 

Asiakasta informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan ostaa
markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä mm. Asiakastieto Oy ja AlmaTalent Oy.

Verkkokoulutusten tietolähteet
Käytämme verkkokoulutuksissamme seuraavia kokous- ja videokokousjärjestelmiä:

Teams-kokous
Teams-kokoukset tallennetaan ja ne ovat jälkikäteen katsottavissa, mikäli luennoitsijalta on saatu suostumus tallenteiden jakamiseen. Liittymällä mukaan Teams-kokoukseen osallistuja antaa suostumuksensa kokouksen tallentamiseen.

Tallenteelle voivat päätyä seuraavat tiedot osallistujasta:

 • Nimi, jota osallistuja käyttää
 • Profiilikuva, mikäli sellaisen on asettanut
 • Videokuva, mikäli osallistuja pitää web- tai videokameraa päällä
 • Ääni, mikäli osallistuja pitää mikrofonia päällä

Chat tai muu kirjallinen keskustelu ei päädy tallenteelle, ellei luennoitsija tai muu osallistuja nosta sitä suullisesti esille. Osallistuja, joka ei halua edellä mainittuja tietoja tallennettavaksi, ei voi osallistua kokoukseen.

Yksityisyyden suojan takia on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä webkameran taustalla näkyy sekä varmistua siitä, että mikrofoni on suljettu silloin kun ei halua muiden kuulevan. Webkameran voi pitää koko kokouksen ajan pois päältä, samoin mikrofonin.

Lisätietoja Microsoft 365 -pilvipalvelujen (esim. Teams) tietosuojasta löydät täältä:
https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacy

WebinarGeek
Käytämme WebinarGeekiä webinaarien toteutukseen ja tallenteiden jakeluun. Webinaarit tallennetaan, mikäli luennoitsijalta on saatu suostumus tallenteiden jakamiseen. Liittymällä mukaan WebinarGeekillä järjestettävään webinaariin, osallistuja antaa suostumuksensa webinaarin tallentamiseen.

WebinarGeek ei mahdollista osallistujien ääni- tai kuvayhteyttä, joten niitä ei tallenneta ja ne eivät päädy tallenteelle.

Tallenteelle voivat päätyä seuraavat tiedot osallistujasta:

 • Nimi, jota osallistuja käyttää

Chat tai muu kirjallinen keskustelu ei päädy tallenteelle, ellei luennoitsija nosta sitä suullisesti esille. Osallistuja, joka ei halua edellä mainittuja tietoja tallennettavaksi, ei voi osallistua webinaariin.

Lisätietoja WebinarGeekin tietosuojasta löydät täältä:
https://www.webinargeek.com/privacy

Webex
Käytämme Cisco Webex- webinaarijärjestelmää webinaarien toteutukseen sekä tallenteiden jakeluun. Webinaarit tallennetaan, mikäli luennoitsijalta on saatu suostumus tallenteiden jakamiseen. Liittymällä mukaan Webexillä järjestettävään webinaariin, osallistuja antaa suostumuksensa webinaarin tallentamiseen.

Tallenteelle voivat päätyä seuraavat tiedot osallistujasta:

 • Nimi, jota osallistuja käyttää
 • Profiilikuva, mikäli sellaisen on asettanut
 • Videokuva, mikäli osallistuja pitää web- tai videokameraa päällä
 • Ääni, mikäli osallistuja pitää mikrofonia päällä
 • Chat ja muu kirjallinen keskustelu Webex-alustalla

Osallistuja, joka ei halua edellä mainittuja tietoja tallennettavaksi, ei voi osallistua webinaariin.

Lisätietoja Cisco Webexin tietosuojasta löydät täältä:
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html

Käyttämämme webinaari- ja kokousalustat saattavat myös kerätä osallistujan nimen, sähköpostin ja tiedot tallennevideon katsomisesta sekä aikaleimoista. Lisätietoja löydät kunkin webinaari- tai kokousjärjestelmän omasta tietosuojaselosteesta.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETAalueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Mm. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puh. 09- 696 2950 tai sähköpostilla info (at) yritysakatemia.fi. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide -ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun puh. 09-696 2950 tai sähköpostilla info (at) yritysakatemia.fi.
Jokaisessa Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Yrittäjien Koulutuskeskus Oy, Asiakaspalvelu, Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki.
Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, henkilötunnus, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Evästeet
Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTubevideot, Google tilastointi tai Facebook liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.